Kultur i benämningen kulturgeografi syftar på civilisation och samhälle. Geografi i benämningen kulturgeografi syftar på relationer av närhet och avstånd och på rumsliga mönster. Kulturgeografi är alltså ämnet om samhällen och dess geografi. Geografin kan handla om det lokala och nära och om globala och världsomspännande mönster. Samhällsfrågorna i kulturgeografi behandlar sociala, politiska och ekonomiska frågor; hur det ser ut i dag och också i ett historiskt perspektiv. 

Innehåll Examen Ansökan Fakta

 

Studenter på campus.


Innehåll och omfattning

Programmet inleds med två terminer kulturgeografi. De följande två terminerna kan du välja kurser beroende på intresse och bakgrund. Den femte terminen läser du vidare i kulturgeografi och gör ditt examensarbete. Som avslutning på programmet studerar du omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning – en termin som delvis ges i nära samarbete med arbetslivet.

Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Den gemensamma nämnaren är det geografiska perspektivet som innebär att samhällsfrågor diskuteras i ett vidare sammanhang av nära och avlägsna relationer. Kulturgeografins bredd innebär många kopplingar till olika ämnesområden inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap och humaniora.

Syftet med omvärldsanalys är att bättre förstå omvärlden och hur den förändras. Studierna innehåller träning i metoder för att bevaka och analysera den värld som omger olika typer av organisationer. Analysen är relaterad till ett geografiskt samhällsperspektiv.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

  • kunskap och förståelse för kulturgeografiska frågor samt kunskap om metoder för samhällsanalys,
  • förmåga att genomföra samhällsanalys och omvärldsanalys inklusive att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, och 
  • förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i kulturgeografi vid Stockholms universitet, eller andra masterutbildningar.

Organisationer inom den offentliga och privata sektorn genomför kontinuerligt omvärldsanalyser som kunskapsbaser för strategiska beslut för sina verksamheter. Det kan gälla riskbedömning och framtidsberedskap och att mer allmänt göra en organisation mer medveten om vad som händer i omvärlden.

Omvärldsanalytikern arbetar i en medelstor eller stor organisation och tar där fram underlag för strategiska, långsiktiga beslut. Genom kandidatprogrammet får du en grund för arbete som omvärldsanalytiker och också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Möt tidigare kulturgeografistudenter:

Ansökan

Du söker och anmäler dig till Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys via antagning.se. Länk till utbildningens sida på antagning.se hittar du via universitets utbildningskatalog.

Aktuell sista anmälningsdag inför respektive hösttermin anges alltid på antagning.se då sista anmälningsdag ibland kan vara en annan än 15 april, till exempel beroende på att ordinarie sista anmälningsdag infaller under en helg.

Inom kulturgeografi studeras samhället utifrån ett rumsligt perspektiv.


Programfakta

Huvudlärare Lowe Börjeson
Programansvarig institution Kulturgeografiska institutionen
Programnamn på svenska Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys
Programnamn på engelska  Bachelor's Programme in Human Geography with Intelligence Analysis for Policy and Business
Förkortning KOM
Programkod SKGOK
Huvudområde Kulturgeografi
Undervisningsspråk Svenska
Omfattning 180 högskolepoäng
Studietakt 100 %, det vill säga heltid
Studieform På campus
Studieperiod Tre läsår
Programstart Hösttermin med studiestart i slutet av augusti eller början av september
Antal studenter 40 (antas årligen, cirka)
Behörighet Grundläggande behörighet
Urval Betyg 67 %, högskoleprov 33 %
Ansökan Se utbildningskatalogen


Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information om ansökan, utbildningens innehåll eller praktiska detaljer om dina studier vid Stockholms universitet, tveka inte att kontakta studievägledare Veronica Hohl.