Kulturgeografi

För att få en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi finns fyra alternativ: (1) Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp, (2) Kulturgeografi II och III som termin 4 och 5 inom Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, (3) kulturgeografi som huvudområde inom programmet Kulturvetarprogrammet, 180 hp, och (4) att läsa kulturgeografi som fristående kurser. Inom varje alternativ finns många olika möjligheter. (Kontakta studievägledaren om du har frågor!) Vissa kurser i kulturgeografi kan även ingå i Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, med flera program. Dessutom kan kurser i kulturgeografi läsas som komplement till kurser inom många andra huvudområden.

Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram, 180 hp (vid Historiska institutionen)

Det är även möjligt att läsa kulturgeografi inom Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp (vid Socialantropologiska institutionen), men huvudområde för examen är global utveckling (inte kulturgeografi).

Samhällsplanering

För en filosofie kandidatexamen i samhällsplanering följer du Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Beroende på val av kurser kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier på Samhällsplanerarprogrammet.

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Geografi

För en filosofie kandidatexamen i geografi läser du kurser eller följer Kandidatprogram i geografi, 180 hp. Kurser i geografi kan även ingå i en lärarutbildning.

Kandidatprogram i geografi, 180 hp (vid Institutionen för naturgeografi)
Lärarutbildningsportalen