Specialkurser är forskningsnära valbara kurser inom bland annat andra terminen i kulturgeografi. Kurserna kan ingå i bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp. 

Terminsdel A (vårtermin)

Terminsdel B (vårtermin)