I en globaliserad värld ökar rörligheten mellan och inom länder. Internationell migration och urbanisering är viktiga delar av denna process. Kursen belyser processer som driver och påverkar rörlighet mellan landsbygd och stad samt migration mellan länder, i såväl det globala nord som i det globala syd. Den behandlar även konsekvenserna av denna ökade rörlighet i exempelvis boendesegregation och segmenterade arbetsmarknader samt migranters möjligheter och egna strategier. Kursen behandlar vidare hur globala krafter formar urbana och rurala platser i olika delar av världen, samt hur både städer och landsbygder är globalt förankrade. Kursen har ett internationellt perspektiv och problematiserar gränsdragningen mellan stad och land, nord och syd och det lokala och det globala.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Natasha Webster.
Kurskod: KG2209.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A.
Samläsning med: Kulturgeografi II, 30 hp.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.