Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.

I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys I, 7,5 hp.

Det går inte att söka de ingående kurserna var för sig – med undantag för GIS och rumslig analys I, 7,5 hp. De fyra kurserna är obligatoriska på första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

Ingående kurser:

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson
Kurskod: KG1300
Kursnamn på svenska: Kulturgeografi I – kurspaket
Kursnamn på engelska:  Human Geography I – course package
Omfattning: 30 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk:  Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsperiod: A–D
Målgrupp: Kurspaketet innehåller första terminens kurser för kandidatexamen inom kulturgeografi. Kurserna kan även ingå som breddningsstudier i en annan examen eller som komplement till en annan utbildning.
Behörighet:  Grundläggande behörighet
Urval: Betyg 40 %, högskoleprov 40 %, högskolepoäng 20 %.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.


Detaljerad information om de i kurspaketet ingående kurserna, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras på kurssidan för respektive ingående kurs. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.