Geografi

Kurser i geografi på grundnivå

Kurserna i geografi ges i samverkan mellan de båda geografiska institutionerna vid Stockholms universitet – Institutionen för naturgeografi (NG) och Kulturgeografiska institutionen (KG) – och lärare från båda institutionerna undervisar på kurserna. På grundnivå administreras alla kurser i geografi av NG.

Kurser i geografi på grundnivå

KONTAKT

Studievägledare (NG)
Karin Reuterswärd
E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se
Tfn: 08-674 75 89 | Rum: T334

Huvudlärare (NG)
Anders Fridfeldt
E-post: anders.fridfeldt@natgeo.su.se
Tfn: 08-16 48 03 | Rum: T326

Huvudlärare (KG)
Peter Kinlund
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se
Telefon: 08-16 46 98 | Rum: X304