Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenterna får en inblick i arbetslivet för samhällsplanerare för att därigenom bli anställningsbara.

Innehåll och undervisningsmetoder

Studenten reflekterar dels över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen dels över de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs. Vidare reflekterar studenten över vilka relationer praktikplatsen har i ett större samhälleligt sammanhang. Studenten skriver dagbok över tiden på praktikplatsen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG4206.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin och vårtermin.
Terminsperiod: Kursen ges både A–B och C–D.
Behörighet: 150 hp och examensarbete, 15 hp, i samhällsplanering eller inom Samhällsplanerarprogrammet eller 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan och litteraturlista publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart.