Syfte och kunskapsmål

Efter kursen kan du

  • redogöra för huvuddragen i kulturgeografiska förhållanden och processer i Sverige, och
  • redogöra och diskutera litteratur inom en avgränsad kulturgeografiska fråga och med reflektioner på situationen i Sverige.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar Sveriges geografi sett till kulturgeografiska teman vilka omfattar landskap, befolkning, social, urban och ekonomisk geografi. Kursen innehåller fördjupningsuppgift och fältinslag.

Länkade kurser

Kursen ger en grund för fördjupning inom kursen Självständigt arbete om svensk geografi, 7,5 hp. 

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Rickegård.
Kurskod: KG1208.
Kursnamn på engelska: Swedish Geography.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Halvtid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: A–B.
Målgrupp: Kursen ges fristående, i första hand för utbytesstudenter och internationella studenter, men kan även ingå i program.
Behörighet: 60 högskolepoäng.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.