Syfte och kunskapsmål

Efter kursen kan du redogöra muntlig och skriftligt för fördjupad kunskap inom ett valt temaområde inom svensk geografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär en fördjupning av ett tema från kursen Svensk geografi, 7,5 hp, och produktion av ett självständigt skriftligt arbete, en mindre uppsats. Undervisningen sker genom seminarier och individuell handledning.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Rickegård.
Kurskod: KG1209.
Kursnamn på engelska: Essay on Swedish Geography.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Halvtid (formellt). KG1209 är en flexibel kurs, dvs. en stor del av undervisningen är individuel och studietakt kan vara 50 % under terminsperiod C–D, cirka 80 % under C och 20 % period D, eller cirka 20 % period C och 80 % period D.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: C–D.
Målgrupp: Kursen ges fristående, i första hand för utbytesstudenter och internationella studenter, men kan även ingå i program.
Behörighet: Svensk geografi, GN, 7,5 hp.
Urval: Inget urval.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.