Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenten skall kunna genomföra omvärldsanalyser. Det innebär att han/hon kan redogöra för vad omvärldsanalys innebär. Studenten kan använda olika arbetssätt inom omvärldsanalys samt kritiskt och självständigt granska modeller inom omvärldsanalys.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av tre moment: Det första momentet ger perspektiv på omvärldsanalyser. Olika arbetssätt presenteras av företrädare för organisationer. Under det andra momentet får studenterna träna i att göra omvärldsanalyser för att i det avslutande tillämpade momentet i en extern organisation göra omvärldsanalyser ”på riktigt”.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Urban Nordin.
Kurskod: KG3213.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp.
Behörighet: 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.