Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar förutsättningar, målsättningar, arbetssätt och metoder för att göra ett externtuppdragsprojekt. Ett uppdragsprojekt syftar på ett uppdrag som är utformat i dialog mellan kursdeltagare ochen extern organisations strategiska överväganden. Litteraturstudier varvas med tillämpningar och momentsom genomförs i samarbete med arbetslivet. Kursen avslutas med ett mer omfattande tillämpat arbete.

Kursen består av följande moment:
1 Utredningsmetodik, 7,5 hp
2 Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp, alternativt Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp, alternativt Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp
3 Tillämpat uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG3213.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp.
Behörighet: 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Kontakta studentexpeditionen, e-post iris.claesson@humangeo.su.se.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.