Kursen ger grundläggande kunskap om landskapsarkeologin och dess ställning nationellt och internationellt. Kursen tar upp kulturlandskapet och dess fornlämningsmiljöer, olika tiders kulturlandskap, den moderna landskapssynen, skydd och bevarande i relation till kulturpolitik och jordbrukspolitik, att levandegöra kulturlandskapsmiljöer.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg.
Kurskod: KG3216.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin. Ges ej vt 18.
Terminsperiod: C.
Samläsning med: Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp.
Behörighet: 60 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller i geografi.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.