Syfte och kunskapsmål

Kursen ger en överblick över sambandet mellan globala och lokala processer, i historisk tid och i nutid, med tyngdpunkten i Sverige, Europa och Afrika. Ett syfte är att introducera landskapsstudier och dess potential för att belysa allmänna samhällshistoriska och samtida samhällsvetenskapliga frågor. Ett annat syfte är att introducera begreppet hållbar utveckling mot bakgrund av såväl historiska som nutida samhällen. Stor vikt fästs vid de fysiska och konkreta avtryck som mänskliga aktiviteter har avsatt.

Innehåll och undervisningsmetoder

Resursutnyttjande i betydelsen livsmedelförsörjning och jordbruk står i fokus. Du får ett geografiskt perspektiv på det svenska landskapets historia från bronsålder till idag samt förändringar i landskap och resursutnyttjande i den fattiga delen av världen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg.
Kurskod: KG1212.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: B.
Samläsning med: Kulturgeografi I, 30 hp.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.