Kursen består av fyra delar: 1 Historisk geografi som berör Europas och Sveriges historiska geografi och landskapets förändringar. 2 Landskapsarkeologi där man ur arkeologisk synvinkel studerar landskapet samt belyser hur det behandlas inom kulturmiljövården. 3 Den urbana kulturmiljön tar upp den byggda miljöns historia samt värderingar av den inom planering eller Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv som behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus på politisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. 4 Kursen avslutas med ett tillämpat självständigt arbete. Några delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Vt 2019 ges Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv (inte Den urbana kulturmiljön). Historisk geografi med tillämpningar ges på engelska medan kursen i övrigt ges på svenska. Momenten ges i ordningen:

  • Terminsperiod A: Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp
  • Terminsperiod B: Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
  • Terminsperiod C: Landskapsarkeologi, 7,5 hp
  • Terminsperiod D: Historisk landskapanalys med fältarbete, 7,5 hp

Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp, ger tillsammans med Kulturgeografi I, 30 hp, (eller motsvarande) behörighet till Kulturgeografi III, 30 hp.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg.
Kurskod: KG2207.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska och svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp, Landskapsarkeologi, 7,5 hp, och Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp.
Behörighet: 60 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller i geografi eller 30 hp i Kulturgeografi eller Samhällsplanering I-II, 60 hp, eller Grundkurs i samhällsplanering: Planering för ett hållbart samhälle I, 40 p eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.