Kursen syftar till att träna din förmåga till vetenskapligt arbete i kulturgeografi. Kursen består av två moment i kulturgeografisk teori och metod med möjligheter till tematisk fördjupning, totalt 15 hp, och ett examensarbete i kulturgeografi, 15 hp.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG3201.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: A–D.
Behörighet: Kulturgeografi I-II, GN, 60 hp eller Grund- och Fortsättningskurs i kulturgeografi, totalt 40 p, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.