Syfte och kunskapsmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om digital geografisk informationsbehandling och kartografi. Kursdeltagarna skall självständigt kunna skapa enklare kartor och göra analyser. Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för digital hantering av geografisk information, både teoretiskt och genom tillämpade exempel.

Innehåll och arbetsmetoder

Stor vikt fästs vid analys och tolkning av geografisk information. De teoretiska kunskaperna kring geografisk information utvecklas genom individuella seminarieuppgifter och gruppövningar. Inom kursen genomförs gruppvis ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll där olika former av datafångst och analys används.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Ulf Jansson.
Kurskod: KG1206.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska terminsdel A–B och svenska terminsdel C.
Studietakt: Halvtid terminsdel A–B och heltid terminsdel C.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: A–B (halvtid, på engelska) och C (heltid, på svenska).
Samläsning med: Kulturgeografi I, 30 hp (terminsdel C).
Behörighet: 30 högskolepoäng.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.