Utbildningsutbudet vid institutionen återspeglar tydligt institutionens forskning och aktiva forskare undervisar på alla nivåer. På grundnivån medverkar både mycket erfarna lärare och yngre akademiker.

Fältkurser och exkursioner är prioriterade delar i undervisningen. Uppsatsarbete intar en central plats i utbildningen. För den som är intresserad finns goda möjligheter att läsa en tid utomlands inom ramen för institutionens utbytesprogram.

Institutionen är relativt liten – vilket ger bra förutsättningar för goda kontakter studenter emellan och mellan studenter, lärare och annan personal. Samtidigt är institutionen stor nog för att kunna erbjuda kurser och handledning inom ett brett spektrum. Institutionen erbjuder en god och stimulerande studiemiljö.

Kulturgeografi

För att få en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi finns fyra alternativ:

Kurser i kulturgeografi kan även ingå i:

Samhällsplanering

För en filosofie kandidatexamen i samhällsplanering följer du Samhällsplanerarprogrammet. Beroende på val av kurser kan du dessutom ta en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, nationalekonomi eller statistik inom ramen för tre års studier på Samhällsplanerarprogrammet.

Geografi

För en filosofie kandidatexamen i geografi läser du kurser eller följer Kandidatprogram i geografi, 180 hp. Kurser i geografi kan även ingå i lärarutbildning.