Programmet omfattar fyra obligatoriska kurser: 

  • Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp
  • Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp
  • Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp
  • Examensarbete i samhällsplanering, 30 hp

Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom samhällsplanering, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk-historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statvetenskap. Programmet ger också möjlighet att läsa en termin vid ett universitet utomlands.