Särskild behörighet
Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i samhällsplanering, kulturgeografi, geografi, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk-historia, arkeologi, geovetenskap, global utveckling, miljövård, turism eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska B, eller motsvarande.

Urval
Urval baseras på betyg på högskolekurser samt betyg på examensarbetet. 

Ansökningstid
Från 1 december till och med 15 januari. Detta datum gäller invånare i länder utanför EU/EES-området. Invånare i EU/EES ansöker 15 mars till och med 15 april.

Ansökningsprocess
Alla ansökningar måste skickas via antagning.se. Antalet platser inom masterprogrammet är begränsat och urval sker i konkurrens. Urvalet görs av en antagningskommitté.

Programstart
Masterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på helfart.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se behövs inga särskilda dokument laddas upp för det här masterprogrammet.

Ansökan
Se universitetets utbildningskatalog.