Programmet omfattar tre obligatoriska kurser:

  • Rum och samhälle – teori och metod inom kulturgeografi, 15 hp
  • Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp
  • Examensarbete i kulturgeografi, 30 hp

Därutöver ingår kurser om 45 hp vid Kulturgeografiska institutionen, eller motsvarande kurser. Dessutom finns utrymme för valfria kurser om totalt 15 hp.