Särskild behörighet
Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6.

Urval
Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt personligt motivationsbrev.

Ansökningstid
Från 1 december till och med 15 januari. Detta datum gäller invånare i länder utanför EU/EES-området. Invånare i EU/EES ansöker 15 mars till och med 15 april.

Ansökningsprocess
Alla ansökningar måste skickas via antagning.se. Antalet platser inom masterprogrammet är begränsat och urval sker i konkurrens. Urvalet görs av en antagningskommitté.

Programstart
Masterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på helfart.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se ska ett personligt motivationsbrev även bifogas ansökan (enligt anvisningar på antagning.se).

Ansökan

Se universitetets utbildningskatalog.