Världen
Johanna Jokinen skrev sitt examensarbete om hur sopberg blev räddningen när bostäder behövde anpassas till klimatförändringar i Nicaragua.
 
 

Johanna Jokinen skrev sitt examensarbete om hur sopberg blev räddningen när bostäder behövde anpassas till klimatförändringar i Nicaragua.

Drömmer du om att arbeta med globala miljö- och samhällsfrågor inom myndigheter, organisationer eller internationella organ? Eller vill du fördjupa dig i forskning som kan förändra vår världsbild?

Styrkan hos våra studenter är att de kan kommunicera med olika grupper av människor inom såväl miljö- som samhällsfrågor. Programmets globala inriktning och internationella kontakter öppnar upp för en bred arbetsmarknad. Tidigare studenter återfinns hos organisationer som arbetar med frågor relaterade till bistånd, utveckling eller internationella frågor, utrikesdepartement och inom universitet. Nästan hälften av de utexaminerade studenterna arbetar idag utanför Sveriges gränser.