Lärare
En grupp lärare och forskare från Stockholms universitet på exkursion i den egna regionen.
 


Inom programmet undervisar många olika lärare. Varje kurs har en kursansvarig lärare som har det övergripande ansvaret för genomförandet av den kursen. De flesta lärare är också forskare vid universitetet; de har expertkompetens inom sina särskilda undervisningsområden. Några lärare är doktorander – det vill säga de går en utbildning som innehåller kurser och egen forskning för att erhålla en doktorsexamen och bli forskare – och några lärare är specialister som huvudsakligen arbetar utanför universitet men också undervisar inom sina fackområden.

Presentationer av några lärare

  • Ilda Lourenco-Lindell, ansvarig för kursen i Urbanisering och livsmiljö.
  • Thomas Jonter, ansvarig för kurserna Globalisering, miljö och social förändring: introduktion och Teori och metod.
  • Stefan Wastegård, ansvarig för kursen Globala klimat- och miljöförändringar.

Forskningen vid institutionerna