Stockholmsstudenter på fältarbete i Namibia.
Stockholmsstudenter på fältarbete i Namibia.


Examensarbetet är den sista delen av utbildningen. Du gör ditt examensarbete inom ett huvudområde. Vilket huvudområde du kan välja beror på val inom programmet (oavsett din tidigare kandidatexamen). Det finns tre möjliga huvudområden: ekonomisk historia, geografi och internationella relationer.

Handledning inom ekonomisk historia ges av Ekonomisk-historiska institutionen. I geografi kan examensarbetet genomföras vid antingen Kulturgeografiska institutionen eller Institutionen för naturgeografi. (Huvudområdet är det samma oavsett vid vilken geografisk institution du gör ditt examensarbete.) Internationella relationer handleds vid Ekonomisk-historiska institutionen. Du kommer att ha en huvudhandledare från den kursansvariga institutionen och eventuellt en andra handledare från en annan institution. Kurser för examensarbete för masterexamen inom respektive huvudområde:

Ekonomisk historia
Självständigt arbete i ekonomisk historia, 30 hp

Geografi
Geografi, examensarbete, 30 hp (Kulturgeografiska institutionen)
Geografi, examensarbete, 30 hp (Institutionen för naturgeografi)

Internationella relationer
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen, 30 hp

Exempel på examensarbeten producerade inom masterprogrammet
Att bo på sopberg – en anpassning till klimatförändringar