Kursfakta

Kursansvarig lärare: Karen Haandrikman.
Kurskod: KG7232.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: C–D.
Behörighet: Kandidatexamen med minst 90 hp inom något av ämnena kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande eller att den sökande är antagen till masterprogram i kulturgeografi eller samhällsplanering samt
Engelska B.
Urval: Kursen ges endast inom masterprogram vid Kulturgeografiska institutionen.
Anmälan: Separat anmälan krävs inte.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.