Utvecklingen på IT-området har lett till en mycket snabb ökning av digitalt tillgänglig geografisk information. Geografiska informationssystem (GIS) används alltmer inom forskning och inom såväl privat som offentlig verksamhet i samhället. På denna kurs lär du dig hur man med hjälp av GIS-teknologi kan nyttiggöra denna information för samhällsvetenskaplig analys. En lång rad datakällor, såsom satellitbilder, flygbilder, digitala GIS-skikt av skilda slag samt attributdata som kan kopplas rumsligt kommer användas. Avancerade rumsliga analyser med såväl vektor- som rasterbaserad data kommer att behandlas. En del av kursen utgörs av ett projektarbete. Effekterna av den nya teknologin i samhället kommer också behandlas.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Wästfelt.
Kurskod: KG7227.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin. 
Terminsperiod: A–B. 
Behörighet: Kandidatexamen, grundläggande kunskaper i GIS om minst 15 hp och Engelska B, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.