Kursen behandlar ekonomisk omvandling i kvalitativa termer och hur städer och regioner, företag och organisationer, sysselsättning och konsumtion förändras i det globala nätverkssamhället. 

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du reflektera över perspektiv, begrepp, och omvandlingsprocesser i den globala ekonomiska geografin samt kvalitativa insamlings-, analys-, och tolkningsmetoder för studier inom kursens fält.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen diskuterar den ekonomiska och ekonomisk-geografiska omvandlingen till post-industriell och post-moderna ekonomi och kommunikations-, flödes- och kunskaps-samhällen. Fokus är ekonomier i västvärlden. Undervisningen omfattar övningar i kvalitativa metoder och fältinslag.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Dominic Power.
Kurskod: KG7228.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: Vårtermin A–B. Ges ej vt 2020.
Behörighet: Kandidatexamen med minst 90 hp inom något av kulturgeografi, företagsekonomi, ekonomisk historia, geografi, nationalekonomi, samhällsplanering, turism eller motsvarande eller att den sökande har 15 hp från masterprogram i kulturgeografi, samhällsplanering eller globalisering, miljö och social förändring, samt Engelska B.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.

Från och med ht 2013 ersätter denna kurs Globala ekonomiska processer – städer och företag i nätverk, 15 hp.