Kursen innebär att du arbetar med ett uppsatsarbete på avancerad nivå.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du
– formulera en forskningsfråga och systematiskt utreda denna fråga i ett uppsatsarbete.
– granska andras uppsatsarbeten.
– formulera en självständig insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället.
– i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär att man enskilt genomför ett självständigt arbete motsvarade 30 hp. Detta motsvarar en termins heltidsstudier. Detta gör du genom enskilt arbete, individuell handledning och seminariediskussioner. Beroende av arbetets inriktning kan kursen innebära olika typer av fältarbete; i närområdet eller på andra platser och internationellt. Examensarbetet kan utgöra en del av en masterexamen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Danielle Drozdzewski.
Kurskod: KG9210.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Behörighet: Kandidatexamen samt 75 hp på avancerad nivå med 60 hp i kulturgeografi inklusive Rum och samhälle - teori och metod inom kulturgeografi (tidigare Geografisk idéhistoria), AN, 15 hp, samt Engelska B eller motsvarande. Från och med läsåret 2016/2017 är kursen endast öppen för studenter antagna till Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp, och andra masterprogram vid Stockholms universitet där kulturgeografi kan vara huvudområde.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.