Syfte och kunskapsmål

Hälften av jordens befolkning bor nu i tätorter. Många är fattiga och saknar bostäder och service för vatten, sanitet och sophantering. På kursen analyseras städers och slumområdens tillväxt och miljöproblem, samt ekonomiska och sociala polarisering. Fokus ligger på närmiljön i städer i syd, på människors försörjningsstrategier samt individuellt och kollektivt agerande.

Innehåll och arbetsmetoder

Kursen behandlar teorier om urban tillväxt, urban miljö och urbana ekonomiska och politiska processer. Förändring i städer sätts i kontext av globala processer. Teoretiska insikter tillämpas genom studier av sektorer (vatten, bostäder etc) och städer. Ett flertal metoder för studier av människors livsmiljö kommer att jämföras. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Ilda Lourenco-Lindell.
Kurskod: KG7204.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–B.
Behörighet: Kandidatexamen samt 60 hp i samhällsvetenskapligt ämne eller i tvärvetenskapliga miljöstudier eller de 30 inledande hp på masterprogrammet Globalisering, miljö och social förändring samt Engelska B eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.