Denna kurs handlar om migrationsprocesser ur ett livsloppsperspektiv: hur migration formas av händelser i individuella livsbanor, och hur migration påverkas av livshändelser. Den kombinerar litteraturstudier med praktiska övningar i livsloppsanalys, baserade på biografiska intervjuer. Fokus ligger på migration som en central del av livskarriären, och som en process som formar platser och regioner.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Natasha Webster.
Kurskod: KG7206.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin. 
Terminsperiod: C–D.
Behörighet: Kandidatexamen med minst 90 hp inom något av ämnena kulturgeografi, företagsekonomi, ekonomisk historia, geografi, nationalekonomi, samhällsplanering, sociologi, demografi, statistik, turism eller motsvarande eller att den sökande har 15 hp från masterprogram i kulturgeografi, samhällsplanering eller globalisering, miljö och social förändring, samt Engelska B.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.