Kurser

Kurser på avancerad nivå

De flesta kurser på avancerad nivå vid Kulturgeografiska institutionen är 15 hp – detta motsvarar omkring 10 veckors heltidsstudier. Kurserna behandlar olika teori-, metod- och temaområden. Kurserna vänder sig till studenter på avancerad nivå och doktorander inom forskarutbildningen. För de flesta kurser gäller att de innehåller metodinslag, fältinslag och samverkansinslag. Kurserna kopplar nära till institutionens forskningsprofiler och leds av forskare inom respektive profil:

The Stockholm Urban and Regional Research Environment (SURE)
Historisk geografi och landskapsstudier (FarmLandS)
Befolkningsgeografi, migration och GIS

I stort sett alla kurser på avancerad nivå i kulturgeografi och i samhällsplanering har kandidatexamen som behörighetskrav. Krav på ämnesmässiga förkunskapskrav för behörighet till kurserna varierar. Vårt mål är emellertid att öppna våra kurser för studenter med olika ämnesbakgrunder och från svenska och utländska universitetet och högskolor. De flesta kurser på avancerad nivå erbjuder vi på engelska.

Från och med läsåret 2016/2017 är kurser som innehåller examensarbete i geografi, kulturgeografi och samhällsplanering endast öppna för studenter antagna till ett masterprogram vid Stockholms universitet, se vidare i kursbeskrivningen för respektive kurs.

Kurser i geografi på avancerad nivå

KONTAKT

Huvudlärare för kulturgeografi
Ulf Jansson
E-post ulf.jansson@humangeo.su.se
Tfn 08-16 48 17 | X411

Huvudlärare för samhällsplanering
Peter Schmitt
E-post: peter.schmitt@humangeo.su.se
Tfn: 08-674 78 53 | X321

Huvudlärare för geografi
Ilda Lourenco-Lindell
E-post: ilda.lindell@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 49 | X305

Studentexpedition
Iris Claësson
E-post: iris.claesson@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Mottagningstid: måndag-torsdag kl. 10-11 och 13-14

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: veronica.hohl@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331

Studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Johan Berg
E-post: johan.berg@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 32 | Rum: X322

Biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå
Anders Rickegård
E-post: anders.rickegard@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 34 | Rum: X324