Program på grundnivå, avancerd nivå och forskarnivå

Program: Omfattning: Examen: Start:
Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer 180 hp Kandidat Ht
Samhällsplanerarprogrammet 180 hp Kandidat Ht
Masterprogram i kulturgeografi 120 hp Master Ht
Masterprogram i samhällsplanering 120 hp Master Ht
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring 120 hp Master Ht
Forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning 240 hp Doktor (eller licentiat) Kan variera

 

Se respektive program för information om kurser inom programmet. (Kurser som endast ges inom program inte är med i kurslistorna nedan.

Kurser på grundnivå

Kurspaket

   
Kulturgeografi I – kurspaket 30 hp Ht A–D
Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus 30 hp Vt A–D (nästa 2023)
Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration 30 hp Vt A–D (nästa 2022)
Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer 30 hp Vt A–D
Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö 30 hp Vt A–D
Kulturgeografi III – kurspaket 30 hp Ht A–D

Specialkurser

   
Boende, segregation och flyttningar 7,5 hp Vt B
Genus och geografi 7,5 hp Vt A (nästa 2023)
Historisk landskapsgeografi 7,5 hp Vt B
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 7,5 hp Vt A
Planeringens utmaningar i det globala syd 7,5 hp Vt B
Plats, identitet och migration 7,5 hp Vt A (nästa 2022)
Urban governance 7,5 hp Vt A

GIS-kurser

   
GIS och rumslig analys I 7,5 hp Ht A–B, ht C–D & ht D
GIS och rumslig analys II 7,5 hp Vt C
GIS och rumslig analys III 7,5 hp Vt D

Övriga kurser

   
Praktik inom kulturgeografi 15 hp Ht & vt A–B & C–D
Praktik inom samhällsplanering 15 hp Ht & vt A–B & C–D
Projekt inom samhällsplanering 15 hp Ht C–D
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder 7,5 hp Vt C
Självständigt arbete om svensk geografi 7,5 hp Ht C–D
Svensk geografi 7,5 hp Ht A–B
Tillämpningar inom kulturgeografi 30 hp Vt A–D
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi 15 hp Ht & vt A–B & C–D
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering 15 hp Ht & vt A–B & C–D
Uppsats i kulturgeografi 7,5 hp Vt D

 

Du som vill ta en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi genom att studera fristående kurser söker följande kurser inom huvudområdet:

  1. Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp
  2. Ett av kurspaketen för Kulturgeografi II (befolkning och genusbefolkning och migrationlandskap och miljö eller globalisering och städer), 30 hp. Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi, totalt 30 hp.
  3. Kulturgeografi III – kurspaket, 30 hp

Observera att flera av de kurser som krävs för en kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering inte ges fristående utan endast inom Samhällsplanerarprogrammet. 

Kurser på avancerad nivå

Fältprojekt inom samhällsplanering 7,5 hp Vt B
Kulturlandskap och samhälle 15 hp Vt C–D
Migration och social förändring – ett livsloppsperspektiv 15 hp Ht C–D
Planeringspraktiker i städer och regioner 7,5 hp Ht B
Rum och samhälle – kulturgeografisk teori 15 hp Ht A–B
Rum, stad, kultur 7,5 hp Vt A
Rumslig planering i Europa 7,5 hp Vt D (nästa 2022)
Samhällsvetenskaplig GIS 15 hp Vt AB (nästa 2023)
Segregation, grannskapseffekter och bostadsplanering 7,5 hp Vt C (nästa 2023)
Teoretiska perspektiv på samhällsplanering 7,5 hp Ht A
Urbanisering och livsmiljö 15 hp Vt A–B


Du som vill ta en masterexamen inom huvudområdet geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering rekommenderas att söka till ett masterprogram då några av de kurser som krävs för examen inte ges fristående.