Program och kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kulturgeografiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Program och kurser

Kulturgeografi - program på grundnivå

Kulturgeografi - program på avancerad nivå

Samhällsplanering - program på grundnivå

Samhällsplanering - program på avancerad nivå

Geografi - program på grundnivå

Kandidatprogram i geografi, 180 hp
Ges vid Institutionen för naturgeografi.

Geografi - kurser på grundnivå

Lista över samtliga kurser
Ges i samverkan med Institutionen för naturgeografi.

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

KONTAKT

Studentexpedition
Iris Claësson
E-post: iris.claesson@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Studentexpedition

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331
Studievägledning

Fler kontaktpersoner

Mitt universitet
Biblioteket - puff
Mondo - mörkblå puff