Examen: Filosofie kandidatexamen, 2015
Utbildning: Samhällsplanerarprogrammet
Huvudområde: Samhällsplanering

Berätta om ditt jobb!
– Jag arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Min roll som ungdomskonsulent går ut på att komma i kontakt med sysslolösa unga vuxna och erbjuda insatser som hjälper dem på vägen till studier eller arbete. En viktig del i arbetet är att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Fryshuset. Det bästa med mitt jobb är att jag på ett konkret plan kan hjälpa unga människor att uppnå sina drömmar.

Hur kom det sig att du började läsa Samhällsplanerarprogrammet?
– Jag hade först tänkt läsa till byggnadsingenjör på KTH men när jag var där på öppet hus förstod jag att det inte riktigt motsvarade mina förväntningar. Jag blev då tipsad att kolla upp Samhällsplanerarprogrammet vilket kändes som handen i handsken, det var ju exakt de där frågorna jag var intresserad av.

Hur väcktes ditt intresse för planeringsfrågor?
– Jag brinner för frågor om segregation och miljonprogramsområden och jag brukar säga att jag jobbar med social samhällsplanering. När jag pluggade läste jag en kurs om det offentliga rummet och hur det är indelat efter olika samhällsklasser och det har jag sedan dess intresserat mig för. Jag skrev min kandidatuppsats om Husbyupploppen 2013 och den fysiska miljöns betydelse.

Hur ser du tillbaka på din tid som student?
– Det är en av de bästa perioderna av mitt liv. Att plugga på universitetet är så mycket mer än att bara läsa och skriva tentor. I början upplevde jag att det var mycket teori, men när man fick varva teori och praktik blev det toppen.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?
– Ha framförhållning! Läs kurslitteraturen innan föreläsningen så får du en djupare förståelse för vad föreläsningen handlar om. Ta också reda på vilken typ av studieteknik som passar dig bäst, vi är ju alla olika.