Examen: Filosofie masterexamen, 2013
Utbildning: Masterprogram i kulturgeografi
Huvudområde: Kulturgeografi

Hur väcktes ditt intresse för kulturgeografi?
– Jag har alltid varit intresserad av samspelet mellan geografin och människan. Min uppväxt i en bruksort skapade tidigt tankar om mänsklig identitet kopplad till det geografiska rummet.

Berätta om ditt nuvarande jobb!
– I min tjänst som handläggare på Sida, på enheten för kapacitetsutveckling, arbetar jag med internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP). De syftar till att stärka organisationer och institutioner i Sidas samarbetsländer. Det bästa är att få bidra till att bygga kapacitet som på sikt kan gynna ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i linje med de globala målen och Agenda 2030.

Hur kom du dit du är idag?
­– Jag bodde i Tanzania några år efter min kandidatutbildning, vilket väckte ett intresse för utvecklingssamarbete. När jag läste masterprogrammet i kulturgeografi 2011-2013 hade jag sedan en praktiktermin på Sida, genom Föreningen för utvecklingsfrågor. När jag hade avslutat mina studier fick jag olika korttidsanställningar här och har nu en tillsvidareanställning.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?
– Det bästa med masterstudierna var att få plugga tillsammans med drivna individer från jordens alla hörn, och utbyta erfarenheter. Mitt tips är att tidigt fundera på syfte, teori och metod för uppsatsen, och gärna ta en litteraturfördjupande kurs innan. Skapa nätverk med dina medstudenter så får du fantastiska bollplank om du kör fast! Var heller inte rädd för att plugga om du har små barn – det kan faktiskt vara en riktigt bra kombination.