Examen: Filosofie kandidatexamen, 2015
Utbildning: Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys
Huvudområde: Kulturgeografi

Hur väcktes ditt intresse för kulturgeografi?
– Jag är väldigt samhällsintresserad men tyckte inte att de traditionella statsvetar- och ekonom- utbildningarna besvarade mina frågor och insåg att mina reflektioner följer ett ”platstänk”. Hur kan en viss del av världen ha avancerat i utvecklingen men inte en annan? Varför spelar det så stor roll i vilken del av staden du växer upp? Varför bygger vi våra samhällen på ett sätt som kräver biltrafik när det motarbetar vårt klimatarbete? Det är komplexa frågor om hur människan formar och formas av den rumsliga kontexten och i kulturgeografin är det tydligt att den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten hänger ihop.

Berätta om ditt nuvarande arbete!
– Sedan en månad tillbaka jobbar jag som ungdomssekreterare (Youth Officer) på Svenska FN-förbundet. Jag genomför och utvecklar den nationella ungdomsverksamheten tillsammans med våra lokala föreningar runtom i landet. Jag projektleder bland annat en årlig konferens, för ungdomar från hela Sverige, som vill lära sig mer om FN och arbeta lokalt för global utveckling.

Hur kom du dit du är idag?
–  Efter min examen gjorde jag praktik på Sveriges ambassad i Haag och sedan på den oberoende tankesmedjan Global Utmaning där jag medförfattade en rapport om hållbar stadsutveckling. Det här i kombination med mina två utbytesterminer, i Belgien och Nederländerna, och mitt ideella engagemang för hållbar global utveckling hjälpte mig till mitt nuvarande jobb. Jag har alltid intresserat mig för internationella frågor, vilket jag försökte inkorporera i studierna, bland annat under terminerna med valbara kurser. FN-intresset kom genom mitt engagemang i Stockholms FN-förening vars studentsektion har säte på Stockholms universitet.

Vad fick dig att välja kandidatprogrammet i kulturgeografi?
–  Jag valde det när jag förstod att jag vill arbete med samhällsfrågor utifrån ett annorlunda och holistiskt perspektiv. Omvärldsanalyskurserna gav konkreta verktyg och jag lärde mig omsätta mina kunskaper till praktiska och teoretiska färdigheter.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?
–  Engagera dig ideellt i frågor som intresserar dig och skaffa en profil parallellt med studierna. Åk på utbyte och gör praktik. I själva plugget: tänk långsiktigt och skaffa ett system för hur du sparar dina tentor så att du enkelt kan gå tillbaka när du behöver fräscha upp minnet några år senare.