Tidigare studenter

Mohamed Abukar, ungdomskonsulent, Stockholms stad

”Jag brukar säga att jag jobbar med social samhällsplanering”

Joshua Levy, doktorand, Stockholms universitet

“En masterutbildning som matchade mitt breda intresseområde”

Anna Modin, utredningssekreterare, Sverigeförhandlingen

”Jag har alltid varit intresserad av varför den byggda miljön ser ut som den gör”

Erica Villborg, handläggare, Sida

”Skapa nätverk med dina medstudenter”

Caroline Wrangsten, ungdomssekreterare, Svenska FN-förbundet

”Det är tydligt att den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten hänger ihop”

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

KONTAKT

Studentexpedition
Anna Andreasson
E-post: studentexpedition@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 33 | Rum: X326
Studentexpedition

Studievägledare
Veronica Hohl
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Tfn: 08-16 48 37 | Rum: X331
Studievägledning

Fler kontaktpersoner