En utbildning inom kulturgeografi, samhällsplanering eller geografi är lämplig för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för arbete inom utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Dessa arbeten kan handla om lokala, nationella eller internationella frågor och relationer. Kurser i geografi kan även ingå i en lärarexamen.

Efter en utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering eller geografi kan du välja mellan en rad olika yrken och arbetsplatser. Vad du kan arbeta med beror delvis på hur du har byggt upp och inriktat din utbildning och vilken eller vilka examina du tagit.

Hos oss kan du läsa till en kandidatexamen, masterexamen eller doktorsexamen.

Arbetsmarknader

Examensarbete, projekt och praktik

Ett examensarbete, en projektkurs eller en praktikkurs fungera som brygga från en akademisk utbildning till en anställning.

Mer information

För mer information och diskussion om arbetsmarknaden med mera kontakta studievägledaren vid Kulturgeografiska institutionen eller Stockholms universitetets karriärservice.