En utbildning inom kulturgeografi, samhällsplanering eller geografiär är lämplig för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för arbete inom utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Dessa arbeten kan handla om lokala, nationella eller internationella frågor och relationer. Kurser i geografi kan även ingå i en lärarexamen.

Läs gärna Kulturgeografiska institutionens arbetsmarknadsundersökning:

Arbetsmarknadsundersökning 2010 (1132 Kb)

Efter en utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering eller geografi kan du välja mellan en rad olika yrken och arbetsplatser. Vad du kan arbeta med beror delvis på hur du har byggt upp och inriktat din utbildning och vilken eller vilka examina du tagit.

Hos oss kan du läsa till en kandidatexamen och/eller en masterexamen i kulturgeografi, samhällsplanering eller geografi. Du kan antingen följa ett program eller läsa fristående kurser.