SU Alumni

Välkommen tillbaka! Har du läst vid Stockholms universitet är du välkommen att bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk! Syftet med nätverket är att förbättra kontakten mellan universitetet och dess alumner (dvs. före detta studenter, alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder före detta student) – till nytta för såväl alumner som universitet. Medlemskapet är avgiftsfritt.

Stockholms universitets alumnnätverk
Om Stockholms universitets nätverk för tidigare studenter

Kulturgeografi och samhällsplanering
Inom nätverket finns en grupp för kulturgeografi och samhällsplanering. Genom nätverket och gruppen kan du hålla kontakt med dina gamla studiekamrater och lärare, knyta nya kontakter och stärka dina band till universitetet.

För medlemskap i nätverksgruppen för kulturgeografi och samhällsplanering krävs examen på Samhällsplanerarlinjen (samhällsplanerarexamen, kandidatexamen, magisterexamen) eller examen (kandidatexamen, magisterexamen, licentiatexamen, doktorsexamen) med huvudämnet (eller inom huvudområdet) kulturgeografi (eller geografi med kulturgeografisk inriktning) eller samhällsplanering från Stockholms universitet.

Har du frågor om nätverksgruppen för kulturgeografi och samhällsplanering så kontakta Iris Claësson, iris.claesson@humnageo.su.se, Veronica Hohl, veronica.hohl@humangeo.su.se, eller Anders Rickegård, anders.rickegard@humangeo.su.se.

Kulturgeografiska institutionen på Facebook

På Facebook lägger vi ut information om vad som sker på institutionen med seminarier, disputationer, om vår alumnverksamhet och annat roligt som sker.

Kulturgeografiska institutionen på Facebook

Kulturgeografiska institutionen på LinkedIn

På LinkedIn finns en privat grupp för institutionens studenter, tidigare studenter, anställda och tidigare anställda – Human Geography@Stockholm University. 

Kulturgeografiska institutionen på LinkedIn

Föreningar

Det finns många föreningar med anknytning till samhällsplanering, kulturgeografi och geografi.

Föreningar