Alumn

Välkommen tillbaka! Har du läst vid Stockholms universitet är du välkommen att bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk! Syftet med nätverket är att förbättra kontakten mellan universitetet och dess alumner (dvs. före detta studenter, alumn eller alumnus (m) och alumna (f) kommer från latinet och betyder före detta student) – till nytta för såväl alumner som universitet.

Vill du komma i kontakt med rätt personer vid Kulturgeografiska institutionen så se kontaktsidan eller skriv till Iris Claësson, iris.claesson@humnageo.su.se, Veronica Hohl, veronica.hohl@humangeo.su.se, eller Anders Rickegård, anders.rickegard@humangeo.su.se.

Kulturgeografiska institutionen på Facebook

På Facebook lägger vi ut information om vad som sker på institutionen med seminarier, disputationer, om vår alumnverksamhet och annat roligt som sker.

Kulturgeografiska institutionen på LinkedIn

På LinkedIn finns en privat grupp för institutionens studenter, tidigare studenter, anställda och tidigare anställda – Human Geography@Stockholm University. 

Föreningar

Det finns många föreningar med anknytning till samhällsplanering, kulturgeografi och geografi.