I samband med till exempel examensarbeten, fältkurser, gästföreläsningar, praktikkurser och projektarbeten möts forskare och lärare, studenter och praktiker. Vid konferenser, i tidskriftsredaktioner och expertgrupper samarbetar forskare och praktiker.

Tidigare studenter (alumner) är en central kontaktyta mellan praktik och akademi. Inom ramen för Stockholms universitets alumnnätverk finns en nätverksgrupp för kulturgeografi och samhällsplanering.

Forskare vid institutionen håller ibland föreläsningar och exkursioner för skolklasser.

Stockholms universitet är genom Kulturgeografiska institutionen medlem i Association of European Schools of Planning (AESOP).