Studenter som varit med i tidigare program berättar om ökat självförtroende, bättre bild av bredden på arbetsmarknaden, intressanta diskussioner, nätverkande och bättre uppfattning av vad en själv tycker är roligt!

Nu startar vi Mentorskapsprogrammet på nytt, tillsammans med Statistiska institutionen. Det kommer att skapa ännu större möjligheter att nätverka för deltagarna i programmet, och vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med mentorer och adepter från båda institutionerna!

Mentorskapsprogrammet syftar till att:

  • skapa goda kontakter mellan student och arbetsmarknad
  • skapa möjligheter för studenter (adepter) och mentorer att nätverka
  • göra övergången mellan akademi och arbetsmarknad mjukare för våra masterstudenter
  • stödja personlig och professionell utveckling för både mentor och adept

Har du frågor så skriv till studievagledare@humangeo.su.se.