Samverka med institutionen – för elever och lärare i skolan

Samverkan skola – universitet är viktig. Flera av institutionens lärare är aktiva som författare till läroböcker för grund- och gymnasieskolan. Här nedan följer några exempel på hur vi kan samarbeta. Du är välkommen också med andra idéer.

Föreläsningar och exkursioner

Institutionens forskare eller doktorander kan ibland medverka i undervisningen i skolan t.ex. genom att hålla en stadssexkursion i Stockholm eller en föreläsning på skolan eller på universitetet. Det är givetvis viktigt att dessa undervisningstillfällen kommer in på ett naturligt sätt i kursen på skolan. Ibland är det lämpligt med flera möten med forskaren. Kontakta respektive forskare, lärare eller doktorand direkt.

Kulturgeografiska institutionens personal

Studiebesök och studieinformation

Vill du få kontakt med institutionen för att boka in t.ex. ett studiebesök på institutionen eller för att få information om institutionens utbildningar så e-posta eller ring studievägledare Veronica Hohl, e-post veronica.hohl@humangeo.su.se, telefon 08-16 48 37.

Ämnesutveckling och kompetensutveckling

Vill du diskutera hur institutionen kan medverka i din skolas arbete med ämnes- och kursutveckling, kompetensutveckling för lärare, i arbetet med projektarbetet eller gymnasiearbetet eller kanske på något annat sätt? Kontakta studierektor Johan Berg, e-post johan.berg@humangeo.su.se, telefon 08-16 48 32.

Webbresurser

Gisela - e-läranderesurs för GIS och kartografi