Meddelandeserien har sitt ursprung i den serie som Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola startade i början av 1930-talet. När Geografiska institutionen i tidigt 1960-tal delades i två delades även meddelandeserien upp och gavs en ny nummerföljd, kallad Serie B.

Dagens ”Meddelanden” innehåller såväl större arbeten, doktorsavhandlingar (från och med 2008 alla sammanläggningsavhandlingar och alla svenskspråkiga avhandlingar) och forskningsrapporter av mera definitiv karaktär, som smärre skrifter, exempelvis särtryck från vetenskapliga tidskrifter. Med början 1996 (nr 96) slopas beteckningen ”serie B” och seriens fullständiga namn blir därefter ”Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet”.

ISSN 0585-3508.

Serien säljs genom Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post information@humangeo.su.se.

Senaste publikation

de Bont, Chris (2018) Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Meddelanden 154, pdfDiVA.