Publikationsserien Kulturgeografiskt seminarium var från början avsedd för enklare rapporter, diskussionsinlägg och bättre uppsatser från grundutbildningen. Efter hand har även del- och slutrapporter från forskningsprojekt utgivits i serien, och flera har fått en något mer påkostad typografisk utformning.

Idag omfattar Kulturgeografiskt seminarium arbetsdokument (working papers), forskningsrapporter och vetenskapliga diskussionsinlägg från Kulturgeografiska institutionen. Publikationer i serien skall citeras som tryckt skrift.

Redaktör: Bo Malmberg.

ISSN 0347-9552.

Serien säljs genom Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post information@humangeo.su.se.

Senaste publikationerna

Haandrikman, Karen & Strömblad, Per (2022) Neighbourhood Survey 2020: Design and Realisation. Kulturgeografiskt seminarium 2022:1. pdf.

Kawalerowicz, Juta & Malmberg, Bo (2021) Multiscalar Typology of Residential Areas in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:2. pdf, DiVA.

Vogiazides, Louisa, Bengtsson, Henrik & Axelsson, Linn (2021) Geographies of occupational (mis)match: The case of highly educated refugees and family migrants in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:1. pdf, DiVA.

Haandrikman, Karen & Webster, Natasha (2020) Migrant, woman and business owner: A heterogeneous group with diverse needs. Kulturgeografiskt seminarium 2020:1. pdf, DiVA.

Strandin Pers, Annika & Björklund, Annika (2019) Skolvägens historiska geografi: metodutveckling med fokus på kartering och skildringar av skolvägar efter allmänna folkskolans införande 1840. Kulturgeografiskt seminarium 2019:1. pdf, DiVA.

Wimark, Thomas (red.) (2017) Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, pdf, DiVA.