Publikationsserien Kulturgeografiskt seminarium var från början avsedd för enklare rapporter, diskussionsinlägg och bättre uppsatser från grundutbildningen. Efter hand har även del- och slutrapporter från forskningsprojekt utgivits i serien, och flera har fått en något mer påkostad typografisk utformning.

Idag omfattar Kulturgeografiskt seminarium arbetsdokument (working papers), forskningsrapporter och vetenskapliga diskussionsinlägg från Kulturgeografiska institutionen. Publikationer i serien skall citeras som tryckt skrift.

Redaktör: Bo Malmberg.

ISSN 0347-9552.

Serien säljs genom Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, e-post information@humangeo.su.se.

Senaste publikation

Wimark, Thomas (red.) (2017)  Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, pdf, DiVA.