Serien Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Human Geography är reserverad för större verk av kvalificerad vetenskaplig natur, från och med 2008 alla engelskspråkiga doktorsavhandlingar (monografier), tidigare en del doktorsavhandlingar, slutrapporter från forskningsprojekt och liknande. Språket är normalt engelska.

ISSN 0349-7003.

Utgivningen inom Acta Universitatis Stockholmiensis upphörde den 1 juli 2014.

Serien säljs genom Stockholms universitetsbibliotek.

Stockholms universitetsbibliotek