Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Avhandlingar för doktorsgraden, för doktorsexamen och för den tidigare licentiatexamen samt uppsatser för licentiatexamen enligt den nuvarande ordningen finns listade. Mer information om de senaste årens doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser finns i DiVA.

De senaste doktorsavhandlingarna

Accumulation from Below

Den 23 september, 2022, försvarade Victor Mbande framgångsrikt sin avhandling ”Accumulation from Below: Smallholders and public irrigation investments in Kilombero Valley, Tanzania”.

The state of tenancy

Den 4 mars, 2022, försvarade Jennie Gustafsson framgångsrikt sin avhandling ”The state of tenancy: Rental housing and municipal statecraft in Malmö, Sweden”.

Homeless in 'The People's Home'

Den 24 februari, 2022, försvarade Joshua Levy framgångsrikt sin avhandling ”Homeless in 'The People's Home': Exploring the experiences of 'vulnerable EU citizens' in Stockholm, Sweden”.

Governing street and market vending in Kitwe, Zambia

Den 3 december, 2021, försvarade Lennert Jongh framgångsrikt sin avhandling ”Governing street and market vending in Kitwe, Zambia: Shifting rationalities and vendors' individual and collective agency”

Gendered Performances in Swedish Forestry

Den 10 juni, 2021, försvarade Emmeline Laszlo Ambjörnsson framgångsrikt sin avhandling ”Gendered Performances in Swedish Forestry: Negotiating Subjectivities in Women-Only Networks”.

KONTAKT

Postadress
Stockholm universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Besöksadress
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Stockholm – Frescati
Tunnelbanestation: Universitetet

Telefon: 08-16 20 00 (växel)