Wåhlin, Lars: Diffusion of Education in Rural Jordan. 16 maj 1986. KS 3/82 + två artiklar.

Mascher, Catharina: Förhistoriska markindelningar och ... 13 maj 1993. KS 2/93.

Nordin, Urban: Fritidsbebyggelse för skärgårdsbor? 25 mars 1994. Medd. B86.

Tollin, Clas: Nydala klosters äldre jordinnehav. 29 maj 1996. Opublicerad.

Lindström, Bjarne: Den territoriella utmaningen. 12 december 1996. KS 6/96.

Berencreutz, Magnus: Gods och landbönder i västra Estland. 12 november 1997. KS 5/97.

Berg, Johan: Forskningsprojektet "Gods och landskap i Östergötland 1000 – 1800". Delstudie medeltid och 1500-tal. 7 december 2000. Opublicerad. 112 sidor + bilagor: 15 kartor, 9 släkttabeller.

Hall, Ola: Rediscovering Regionalization: A Regionalization Method for Landscape Monitoring. 14 december 2000. Opublicerad. Sammanlagd: 11 + 19 + 12 sidor. "Summary".

Antonson, Hans: Efter den medeltida agrarkrisen. En landskapsstudie i Jämtland. 14 december 2000. Opublicerad. 163 sidor.

Börjeson, Lowe: Geography and History of an Intensive Farming System in Tanzania. 4 April 2001. Opublicerad. 8 + 52 + 40 sidor.

Oderth, Reidar: Migration and ‘Brain Drain’: The Case of Malawians Abroad, in Particular the Extent and Factors Behind the Migration of Graduates and Students to the UK in the 1990s. 8 juni 2001. Opublicerad. 141 sidor + bilagor.

Eriksson, Emelie: En modernismens budbärare i svensk stadsplanering. En tidsgeografisk biografi över arkitekt SAR Torsten Westman. 12 juni 2001. 125 sidor + 1 bilaga.

Bonow, Madeleine: Landscape and property rights in Norra Åsarp parish, western Sweden. 21 maj 2002. Opublicerad.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands. Water Provisioning in Dar es Salaam, Tanzania. 2 oktober 2003. Opublicerad, iii + 52 + 12 + 23 + 17 + 16 sidor.

Smas, Lukas: Konsumtion, det urbana livet och stadens morfologi. Transaktioner ur ett tidrumsligt perspektiv. 20 december 2004. Opublicerad, 108 sidor.

Adama-Ajonye, Onyanta: The Specificity of Governance: Solid Waste Management in Abuja, Nigeria. 2 June 2005. Unpublished, 87 pp.

Reuterswärd, Karin: Forest management in the West Usambara Mountains. Linking social and biological perspectives. 13 maj 2008. Opublicerad, 44 + 23 + 45 sidor.

Björklund, Annika: Urban Farming in Rural Towns. Cultivation and livestock keeping in Uppsala before 1900. 12 februari 2008. Opublicerad, 110 sidor.

Appelblad, Jenny: The Provision and Politics of Public Services- Urban Water Governance in Uganda, 11 November 2008, Opublicerad, 45+29+27 sidor.