Kartan visar doktorsavhandlingar från Kulturgeografiska institutionen och kulturgeografiska avhandlingar från det tidigare Geografiska institutet.

Doktorsavhandlingar framlagda vid institutionen från och med 2004 finns i DiVA-registret. Registret ger tillgång till spikblad, och ibland även hela avhandlingstexten, i pdf-format.

Eftersom institutionens avhandlingar inte är systematiskt samlade i en särskild serie har vi upprättat ett kronologiskt register, till hjälp för den som söker en särskild avhandling eller en överblick över institutionens samlade produktion i det hänseendet. Doktors- och licentiatavhandlingar förtecknas var för sig. Avhandlingar fram till och med 1964 lades fram vid det dåvarande Geografiska institutet.

För avhandlingar som ingår i de serier som redovisas i institutionens publikationskatalog (se respektive publikationsserie) ges här bara författarnamn, titel (ibland förkortad), datum och vilken seriepublikation som avses. För övriga avhandlingar ges i möjligaste mån fullständiga bibliografiska upplysningar. Vad avser "gamla" licavhandlingar är listan helt säkert ofullständig.