Lundén, Thomas: Individens rumsliga beteende i ett gränsområde. 18 maj 1973. Medd. B26.

Ersson, Per-Göran: Kolonisation och ödeläggelse på Gotland. 27 maj 1974. Medd. B27.

Forsström, Gösta: Malmberget. 30 maj 1975. KS 2/75. Innefattar även KS 1/75, boken Malmberget: Mining and Settlement (Luleå 1973) samt en artikel i Ymer 1972.

Pallin, Britta: Bälg och bondelag. 23 september 1977. Medd. B34.

Göranson, Ulla: Kulturlandskapsförändring och samhälls... . 18 nov. 1977. Medd. B36.

Östman, Peter: Gård, fält, folk. 9 december 1977. Medd. B37.

Fogelvik, Stefan: Man and Landscape: Methods for Studying ... 11 maj 1978. KS 2/79. Innefattar även KS 9/78 och 1/79.

Hoppe, Göran: Skolutbildning och individbanans utveckling. 19 maj 1978. KS 5/78. KS 5/77 och 1/78 ingår även.

Carlsson, Dan: Kulturlandskapets utveckling på Gotland. 14 december 1979. Medd. B49.

Andræ, Gunilla: Industry in Ghana. 4 juni 1981. Medd. B55.

Widgren, Mats: Settlement and Farming Systems ... 29 april 1983. Acta 3.

Morger, Kersti: Skebo Bruk. Teknisk och social förändring vid ett järnbruk under 1870-talet. 11 oktober 1985. ISBN 91-7146-454-9. Egen distribution.

Ljungberg, Sven-Åke: Flygtermografi – ett hjälpmedel vid kommunal energiplanering. En metodstudie. 3 oktober 1986. Statens institut för byggnadsforskning, Meddelande M:2.
ISBN 91-540-9253-1. 304 sidor + bilagor.

Wigren, Anders: Från fyrk till urna. 25 november 1988. Medd. B67.

Garcia, Rigoberto: Incipient Industrialization ... 3 mars 1989. Medd. B68.

Nyström, Jan: Stockholms stadsland. 2 november 1990. Medd. B72.

Svallhammar, Stig: En spårlös järnvägssatsning? 5 juni 1991. Medd. B75.

Park, Heon-Joo: Housing Land in Government Intervention. 13 sept. 1991. Medd. B76.

Roeck Hansen, Birgitta: Township and Territory. 20 september 1991. Acta 6.

Persson, Christer: Jorden, bonden och hans familj. 22 maj 1992. Medd. B79.

Gerger, Christina: Där nöden var som störst. 16 oktober 1992. Medd. B82.

Wåhlin, Lars: Back to Settled Life? 29 april 1994. Medd. B89 samt B87-88, KS 3/82, 3/93, 4/93.

Bodström, Kerstin: Marken, makten och bostäderna. 25 maj 1994. Medd. B85.

Windelhed, Bengt: Barknåre by. 22 april 1995. Medd. B92.

Mung’ong’o, Claude Gasper: Social Processes and Ecology ... 6 juni 1995. Medd. B93.

Loiske, Vesa-Matti: The Village that Vanished. 9 juni 1995. Medd. B94.

Renting, Arnold: I skuggan av Lövsta Bruk. 31 maj 1996. Medd. 96.

Kinlund, Peter: Does Land Degradation Matter? 14 november 1996. Acta 7.

Akyeampong, Oheneba Akwesi: Tourism and Regional... 22 nov. 1996. Medd. 98.

Nordin, Urban: Skärgården i storstadens skugga. 12 december 1997. Medd. 102, samt Medd B86 och 100.

Jansson, Ulf: Odlingssystem i Vänerområdet. 20 maj 1998. Medd. 103.

Bergman, Maria: Hamnen och godset. 25 mars 1999. Medd. 106.

Peil, Tiina: Islescapes: Estonian Small Islands and Islanders ... 23 april 1999. Acta 8.

Tollin, Clas: Rågångar, gränshallar och ägoområden. 22 oktober 1999. Medd. 101.

Lourenço-Lindell, Ilda: Walking the tight rope: informal livelihoods and social networks in a West African city. 3 juni 2002. Acta 9.

Andersson, Agnes: The Bright Lights Grow Fainter: Livelihoods, migration and a small town in Zimbabwe. 7 juni 2002.

Wennersten, Elisabeth: Släktens territorier. En jämförande studie av sociala regelverk i det förindustriella bondesamhället i Dalarna och Hälsingland 1734 – 1826. 25 oktober 2002.

Hall, Ola: Landscape from Space. Geographical aspects on scale, regionalization and change detection. 31 januari, 2003.

Liwenga, Emma: Food Insecurity and Coping Strategies in Semiarid Areas: The Case of Mvumi in Central Tanzania. 21 mars, 2003.

Berg, Johan: Gods och landskap. Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562. 28 maj, 2003.

Nnumduma, Bakar J: Structure and Behaviour of Food Trading Networks. The case of collecting wholesalers in Dar-es-Salaam and Arusha, Tanzania. 2 oktober, 2003.

Antonson, Hans: Landskap och ödesbölen. Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen. 14 maj, 2004.

Gräslund Berg, Elisabeth: Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid. 7 maj, 2004.

Franzén, Kristina: Att flytta Axis Mundi. Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780-1880. 7 maj, 2004.

Wästfelt, Anders: Continuous Landscapes in Finite Space. Making Sense of Satellite Images in Social Science. 28 maj, 2004.

Nyberg, Helen: "At Least There is Something!" Strategic Decision-making by Female Farmers in Western Kenya. 4 juni, 2004.

Eriksson, Emelie: Stockholm med modernismen i centrum. Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv. 7 juni, 2004.

Börjeson, Lowe: A History under Siege. Intensive Agriculture in the Mbulu Highlands, Tanzania, 19th Century to the Present. 17 september, 2004.

Vestbö Franzén, Aadel: Råg och rön. Om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland, ca 1550-1700. 11 mars 2005. Medd 132.

Borén, Thomas: Meeting-places of Transformation: Urban Identity, Spatial Representations and Local Politics in St Petersburg, Russia. 15 April 2005. Medd 133.

Velásquez A., Juan: Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati. 29 april 2005. Medd 134.

Byerley, Andrew: Becoming Jinja: The Production of Space and Making of Place in an African "Industrial" Town. 16 September 2005. Acta 13.

Bonow, Madeleine A.: Gård, gräns, giftermål. Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640–1880. 11 november 2005. Medd 135.

Cadstedt, Jenny:Influence and Invisibility. Tenants in housing provision in Mwanza City, Tanzania. 8 juni 2006. Acta 14.

Bylund, Jonas R.: Planning, Projects, Practice: A Human Geography of the Stockholm Local Investment Programme in Hammarby Sjöstad. 9 juni 2006. Medd 136.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands: Water Access and Distribution in Dar es Salaam, Tanzania. 22 september 2006. Acta 15.

Cele, Sofia: Communicating Place: Methods for Understanding Children's Experience of Place. 27 oktober 2006. Acta 16.

Hassanen, Sadia: Repatriation, Integration or Resettlement: The Dilemmas of Migration among Eritrean Refugees in Eastern Sudan. 2 april 2007.

Adama, Onyanta: Governing from Above: Solid Waste Management in Nigeria's New Capital City of Abuja. 12 juni 2007. Acta 17.

Smas, Lukas: Transaction Spaces:Consumption Configuration and City Formation. 25 april 2008. Acta 18.

Jönsson-Brydsten, Monika: IT i boendet: - en infrastruktur för vardagslivet. 16 januari 2009. Medd 139.

Wall Reinius, Sandra: Protected Attractions: Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region. 2 oktober 2009. Medd 140.

Kateka, Adolphine G: Co-management Challenges In The Lake Victoria Fisheries: A Context Approach. 11 februari 2010. Acta 19. DiVA

Björklund, Annika: Historical Urban Agriculture: Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900.15 oktober 2010. Acta 20. DiVA

Årlin, Camilla: Becoming Wilderness: a topological study of Tarangire, Northern Tanzania 1890-2004. 15 juni 2011. Acta 21. DiVA

Lagerqvist, Maja: Torpets transformationer: Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010. 14 oktober 2011. Medd 141. DiVA

Strandin Pers, Annika: Mark i marginalen: Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap. 12 juni 2012. Medd 142. DiVA

Axelsson, Linn: Making Borders: Engaging the threat of Chinese textiles in Ghana. 12 oktober 2012. Acta 22. DiVA

Dubois, Alexandre: Managing Distance: Small Firm Networks at the Geographic Margins. 30 maj 2013. Medd 143. DiVA

Westermark, Kristina: Proximity and Learning in Internationalisation: Small Swedish IT firms in India. 3 oktober 2013. Acta 23. DiVA

Malm, Charlotta: A place apart? Debating landscapes and identities in the Shetland Islands. 13 december 2013. Acta 24. DiVA

Trygg, Kristina: Arbetets geografi. Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet. 28 mars 2014. Medd 144. DiVA

Balogh, Péter: Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area. 9 maj 2014. Medd 145. DiVA

Wimark, Thomas: Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians. 5 juni 2014. Medd 146. DiVA

Meinild Nielsen, Michael: Inferring Land Use from Remote Sensing Imagery ‒ A context based approach. 11 juni 2014. Medd 147. DiVA

Zhang, Qian: Pastoralists and the Environmental State: A study of ecological resettlement in Inner Mongolia, China. 12 maj 2015. SSHG 25. DiVA

Andersson, Ida: Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities. 22 maj 2015. Medd 148. DiVA

Hennerdal, Pontus: Education through Maps: The Challenges of Knowing and Understanding the World. 23 oktober 2015. Medd 149. DiVA

Caretta, Martina Angela: East African hydropatriarchies: An analysis of changing waterscapes in smallholder irrigation farming. Medd 150. 6 november 2015. DiVA

Gemechu Ango, Tola: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia. Medd 151. 20 maj 2016. DiVA

Webster, Natasha Alexandra: Gender and Social Practices in Migration: A case study of Thai women in rural Sweden. Medd 152. 2 december 2016. DiVA

Kuns, Brian: Peasants and Stock Markets: Pathways from Collective Farming in the Post-Soviet Grain-Belt. Medd 153. 27 oktober 2017. DiVA

de Bont, Chris: Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Medd 154. 14 juni 2018. DiVA

Borg; Ida: Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation. Medd 155. 12 oktober 2018. DiVA

Pas Schrijver, Annemiek: Pastoralists, Mobility and Conservation. Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands. Medd 156. 10 januari 2019. DiVA