I Kulturgeografiska institutionens årsredovisning presenteras institutionens verksamhet, medarbetare, forskning och forskarutbildning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommunikation och samverkan samt ekonomi.