Det regelverk som styr verksamheten vid institutionen är i första hand dels de beslut som fattats av Riksdagen, Regeringen och Universitetskanslersämbetet dels de som beslutats inom Stockholms universitet på central nivå, av Humanvetenskapliga området och av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Följ länkarna nedan för mer information.

Vid institutionen fattas beslut av bland andra institutionens styrelse och prefekt. Här samlas några av institutionens viktigare policydokument med mera. Det finns även ett antal andra beslutsdokument vid institutionen, ett exempel är kursplaner.