Institutionsstyrelsen vid Kulturgeografiska institutionen har att hantera en rad frågor som definieras i delegationsordningen från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt i två frågor från dekanus. Vissa av dessa frågor har institutionsstyrelsen rätt att delegera vidare. 

En del frågor som behöver hanteras skyndsamt är opraktiska att hantera vid styrelsemöten. Ärenden som handlar om utbildning på skilda nivåer behöver lösas.